Planontwikkeling locatie Barkstraat / Klipperstraat

20 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

De locatie Barkstraat / Klipperstraat wordt bebouwd met 114 woningen (grondgebonden woningen en appartementen). Ons bedrijf zal de bouw van de woningen en appartementen verzorgen.

Ter voorbereiding op de realisatie van de woningen informeren wij u met het volgende:

Vergunning gefundeerde weg

Ter voorbereiding op de bouw van de woningen is van de gemeente Molenlanden een vergunning ontvangen om de gefundeerde weg te mogen realiseren. Dit is nodig omdat de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied ligt.

Bomenkap

Ter voorbereiding op de toekomstige realisatie vinden incidenteel werkzaamheden plaats op de locatie.

In de week van 4 tot 10 maart a.s. worden in overleg met de gemeente nog een aantal bomen op de projectlocatie gekapt. Het gaat met name om bomen rond de voormalige kerk aan de Boeierstraat 9, de bomen en groen naast Boeierstraat 7 en een boom achter Klipperstraat 16, zie onderstaande afbeelding. De bomen achter Klipperstraat 2 t/m 12, waar in de toekomst de appartementen zullen worden gerealiseerd zullen in de toekomst ook worden verwijderd, maar laten wij nu staan, om uw overlast te beperken.

De kap van deze bomen is vergunningsvrij. Tevens valt de kap buiten het broedseizoen zodat dieren hiervan geen hinder ondervinden.

De boom voor Boeierstraat 7 zou oorspronkelijk ook worden verwijderd, zie afbeelding hiernaast. Gezien het markante karakter van deze boom proberen wij deze te sparen. Om dit mogelijk te maken kappen wij de bosschages voor de voormalige kerk, zodat wij een ruimere “inrit” voor de wijk kunnen realiseren. Wij kunnen niet uitsluiten dat deze boom in de toekomst verwijderd wordt, maar doen onze uiterste best deze boom te handhaven.

De kapwerkzaamheden vinden plaats tijdens werktijden. Het kappen en versnipperen van bomen maakt geluid. Hiervan kunt u eventueel hinder ondervinden.

Planning
De planning ter voorbereiding op de toekomstige woningbouw ziet er als volgt uit:
1. In week 10 (4-8maart) 2019 bomenkap, en maaien terrein..
2. Maart/april 2019 voorbereidende werkzaamheden (aanleggen bouwwegen, graven en dempen watergangen en vervangen parkeerplaats voetbal) t.b.v. de gefundeerde weg.
3. Mei/juni 2019 start bouwwerkzaamheden gefundeerde weg en woningen.

Vragen over de kapwerkzaamheden?
Heeft u vragen over de kapwerkzaamheden? Dan kunt contact opnemen metde heer Robbert van Oppenraaij (06-20606995) van het bedrijf Van Gelder.

Interesse in een koopwoning?
Voorlopig richten wij ons in de realisatie op de ontwikkeling van de grondgebonden woningen. De appartementen volgen later in het proces. Wij verwachten de appartementen in de tweede helft van 2019 in verkoop te brengen, zie hiervoor www.nuovavenezia.nl.

Tot de 88 eengezinswoningen behoren rijwoningen, hoekwoning, geschakelde woningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V.

© Copyright 2020 - Nuova Venezia | Waterrijk wonen in Nieuw-Lekkerland | Bekijk dit project op Funda