Locatie

Nieuw-Lekkerland staat bekend om de zettingsgevoelige bodem. De bouwlocatie van Nuova Venezia bevindt zich in een waterwingebied met grondwaterbescherming. Daardoor gelden extra strenge regels voor werkzaamheden in de bodem. Alles is vooraf zorgvuldig afgestemd en gecontroleerd door Omgevingsdienst Haaglanden.

De grond zakt
Wat houdt dit in voor Nuova Venezia? Door de zettingsgevoelige bodem gaat de grond zakken. Dit geldt niet voor de hoofdwegen, trottoirs en de woning, omdat er in de grond een fundering is aangebracht. Ook de vrijstaande berging in de achtertuinen van de rij- en hoekwoningen worden onderheid. Ook voor de voortuinen zijn maatregelen getroffen om verzakking door grondzetting te beperken. Hier zal een EPS-laag worden aangebracht als overgangsgebied tussen de openbare weg en uw woning.

Wat u kunt doen

De zij- en achtertuinen en eventuele achterpaden
zijn niet zettingsvrij, omdat er van de Omgevingsdienst Haaglanden geen toestemming is om daar ook voorzieningen te treffen. Dat betekent dat de grond in de achtertuin zakt en u dit eens in de zoveel jaar, indien gewenst, moet ophogen. Voor de zijtuinen geldt dat deze dankzij de getroffen maatregelen maximaal 20 cm in 30 jaar mogen zakken. Tenzij u de zijtuin extra zwaar belast, dan zal de zijtuin meer zakken.

Wat kunt u doen?
Het zakken van de bodem in dit gebied is niet te voorkomen. Maar u kunt wel maatregelen nemen om dit te verminderen! De inrichting van de tuin is daarvoor bepalend. Hoe meer verharding, hoe zwaarder dit drukt op de grond. Ook de regen kan er dan minder makkelijk weg. Dit zorgt er voor dat de bodem meer zakt. Het advies is dus om zo min mogelijk verharding toe te passen in uw tuin. Her en der staptegels zijn gemakkelijk om schoon door uw tuin te kunnen lopen, maar hoe meer gras en beplanting u toepast, hoe minder de bodem zakt. Grind is ook een goed alternatief om de regen op een natuurlijk manier in de bodem te laten zakken, maar het geeft wel weer extra druk op de zettingsgevoelige bodem.

Nuova Venezia

Het is erg belangrijk omdat het plan is gelegen in een waterrijk gebied waar veel zettingen in de grond kunnen voorkomen om u bij het inrichten van de tuin goed te laten adviseren door een (locale) tuininrichter die bekend is met het gebied. Ook voor de voortuin zijn er beperkingen met betrekkingen tot het inrichten i.v.m. de EPS-laag die aanwezig is.

© Copyright 2020 - Nuova Venezia | Waterrijk wonen in Nieuw-Lekkerland | Bekijk dit project op Funda