Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Invullen van het formulier.  
Wanneer u het formulier heeft ingevuld, zullen de volgende gegevens worden vastgelegd:

– uw naam
– uw adres
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

– om u informatie toe te sturen omtrent het project Nuova Venezia
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– om u aan de lijst van geinteresseerden toe te voegen

Beveiliging en bewaartermijn
Wij  zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van uw naam en adres. We zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

© Copyright 2020 - Nuova Venezia | Waterrijk wonen in Nieuw-Lekkerland | Bekijk dit project op Funda